Mình là Trung Dũng, 20 tuổi, Sinh viên ở ĐH,

quê ở Bắc Giang.

1m75 - 65kg, 17cm

DT: 0939206871

Phục vụ anh em nhiệt tình chu đáo.